Rozszerzenie zakresu usług medycznych

Medycyna dla osób starszch z Wejherowa

Kilka lat w śródmieściu miasta drastycznie zaczeka się zmniejszać liczba mieszkańców. Pozostali głównie starsi wiekiem obywatele, młodzi emigrowali do nowych bloków budowanych głównie na obrzeżach miasta lub domków jednorodzinnych zlokalizowanych poza miastem. Stąd konieczne stało się ograniczenie działalności placówki zdrowia w zakresie medycyny rodzinnej. Oczywiście było to niekorzystne dla pacjentów zapisanych do tej przychodni.

Jednak zaważyły względy finansowe i zmniejszył się na pewien czas dostąp do niektórych lekarzy. Z czasem nowa ekipa rządząca naszym miastem zmieniła politykę mieszkaniową w śródmieściu. W miejsce wolnych przestrzeni powstałych często po wyburzeniu starych kamienic, zaczęto budować nowoczesne tzw. plomby harmonizujące z sąsiedztwem starych kamieniczek. Ponadto zmodernizowano stare, należące w większości do miasta domy.

Powyższe działania zaczęły na nowo przyciągać lokatorów przestrzeni śródmiejskiej, a pośrednio również potencjalnych klientów placówki medycznej. Jakiś czas wynajmowane na inne cele pomieszczenia reaktywowano ponownie na potrzeby medycyny rodzinnej. W szybkim tempie wzrosła ilość osób zadeklarowanych do korzystania z usług lekarzy medycyny rodzinnej. Wpływ na ten stan rzeczy miał fakt oddania na potrzeby małych i dużych pacjentów nowoczesnego laboratorium analiz, pracowni rentgenowskiej wyposażonej w sprzęt najnowszej generacji oraz dwóch gabinetów stomatologicznych. To właśnie medycyna rodzinna wejherowo w dużym stopniu poprawia dzisiejszą jakość życia większości osób.

Chorzy mogą również skorzystać z porady kardiologa, dermatologa, kobiety z poradni ginekologicznej łącznie z usg, a panowie (zresztą nie tylko) z porady urologa. Planuje się w niedalekiej przyszłości otwarcie gabinetu psychologa, w tym również dziecięcego. Dzięki tak różnorodnej ofercie ta placówka medycyny rodzinnej jest godna polecenia, gdyż zaspokaja najważniejsze potrzeby wszystkich grup pacjentów w zakresie diagnozy i leczenia wielu chorób.